INFO

De nationale veiligheidsraad vaardigde maatregelen uit om de uitbraak van het coronavirus in te dijken en te vertragen. Een van deze maatregelen is dat alle sportieve activiteiten tot nader order geannuleerd worden. Hengelen valt onder deze sportieve activiteiten en is dus tot nader order verboden.

Van zodra dit verbod wordt opgeheven, zal het bestuur de impact op onze kalender evalueren en bekijken wat er nog mogelijk is om wedstrijden te verzetten of bij te plannen.

Tevens zal ook de reglementering op de clubkampioenschappen en klassementen aangepast worden van zodra de datum van opheffing van het verbod gekend is.

We hopen samen met jullie dat deze moeilijke situatie snel zal keren en dat we aan ons nieuwe seizoen kunnen beginnen.

HOU HET GEZOND !